Page 2 - KOMBASSAN A.Ş.
P. 2

HiKAYEMiZ CONCEPT Ülkemize değer katacak şirketlerin, markala- rın kurulmasını ve Anadolu’nun muhteşem potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlayan Bera Holding, bu vizyonla on binlerce ortağını tek bir çatı altında topladı. Küçük sermayelerin büyük şirket modellerine dönüşmesi için liderlik eden Bera Holding, belirlenen hedefler çevresinde güç birliği yaparak dev yatırımların ardı ardına hayata geçmesini sağladı. İlk olarak matbaa alanında başlayan faaliyetler, ambalaj tesisleri ve kağıt fabrikasının kurulma- sıyla devam etti. Kalkınma hamleleri inşaat ve gıda sektörleriyle sürdü. Küçük bir tesisle başla- yan çalışmalar, 8 farklı iş kolunda 18 şirket ve 32 tesisli bir holdinge dönüştü. Bera Holding, bu- gün itibariyle matbaa, makine, savunma sanayi, petrol ürünleri, gıda, inşaat, yapı malzemeleri, maden, tekstil ve turizm gibi geniş bir alanda hizmet veren dev bir kuruluş haline geldi. Bera Holding, bir taraftan Türkiye’de ilk denile- cek tesisler açarak dışa bağımlı olduğumuz iş kollarında üretime başlarken, yurt dışında ise Romanya ve Macaristan’da stratejik yatırımlar gerçekleştirdi.    Üretiyoruz; Anadolu sermayesinin dünyaya açılan kapısı olmak için. Bera Holding’in 5000’e yakın çalışanının ürettiği ürünler; 5 kıtada 100’ü aşkın ülkede tercih edi- lir oldu. Ülke ekonomisine de ciddi katkı sağla- yarak 2 milyar lirayı aşan ciro rakamları ve 100 milyon dolarlık ihracat rakamlarına ulaşıldı. Bera Holding, bütün bu gelişmeler sayesinde 2016 yılında Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi kuru- luşu arasında 5 şirketiyle yer aldı. Bera Holding geldiği noktada vizyonunu her ge- çen gün daha da büyütüyor. Ana faaliyet alanla- rında küresel liderliğe oynarken, yeni sektörleri, yurtdışı yatırım projelerini hedefleyerek daima geleceğe fark katacak hamlelerin peşinde iler- liyor. Kuruluşundan beri benimsediği yüce de- ğerlerin ve Anadolu insanının yüksek ideallerinin kattığı güçle, bu ülkenin dünyada anılan markası olmak inancıyla yarınlara yürüyor.   


   1   2   3   4   5